รายงานผลการจัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖ การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการแสดงละครเวทีบ้านสมเด็จฯ

    เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖ กิจกรรม การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการแสดงละครเวทีบ้านสมเด็จฯ เรื่อง ใครจ่าย  อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการแสดงจากนักแสดงนำ ปอ อรรณพ  ทองบริสุทธิ์  ณ  โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง  บุนนาค)

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like