เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย   ราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา และพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like