แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและการแสดง

     เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  ชมรมนักแสดงจากมณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและการแสดง กับสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง  บุนนาค) และเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like