เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเคมี (ค.บ.๕ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like