เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like