พิธีบวงสรวงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

    เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒  คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ณ ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  อาคาร  ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏ   บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 >”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like