เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

       เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาวัฒนธรรมเขต  ฝั่งธนบุรี ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

 >”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like