เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาและบ้านเอกะนาค

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ART Workshop “จินตนาการบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาและบ้านเอกะนาค

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like