การประกวดวงดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ในบทเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการดนตรีร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประกวดวงดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ในบทเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง เนื่องในงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ เป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖  ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like