เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว นำนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา โรงละครศรีสุริยวงศ์ และพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like