มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับมอบรูปสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
จากมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา
 

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมทั้งทีมงาน รับมอบรูปสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
จากพลเรือโทตติย บุนนาค ประธานมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อนำมาจัดแสดง
ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like