การเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
ของโรงเรียนชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร จำนวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like