รฤกธนบุรี ๒๕๐ ปี “อรุณรุ่ง ณ วัดอรุณฯ”

     เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานรฤกธนบุรี ๒๕๐ ปี “อรุณรุ่ง ณ วัดอรุณฯ”
ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารเป็นการสร้างเครือข่ายกับชุมชนในพื้นที่ธนบุรีและองค์กรต่างๆ
ที่เล็งเห็นความสำคัญเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสังคมฝั่งธนบุรี
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like