พิธีบวงสรวงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

    เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์
ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
โดยมี ผศ.สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม  (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like