โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๑ อาคาร ๑
และรับมอบประกาศนียบัตร โครงการสร้างค่านิยมองค์กร “MORALITY” เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ชั้น ๔ อาคาร ๑มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด
็จเจ้าพระยา

You May Also Like