สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับผู้สื่อข่าวสถานี  Thai PBS บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) มูลนิธิดุริยะประณีต และเครือข่ายศิลปินด้านดนตรีไทย
จัดกิจกรรม “คนรักดนตรีไทย รวมใจช่วย ป๋อม บอยไทย ชัยยุทธ โตสง่า”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับผู้สื่อข่าวสถานี Thai PBS บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) มูลนิธิดุริยะประณีต และเครือข่ายศิลปินด้านดนตรีไทย
กำหนดจัดกิจกรรม “คนรักดนตรีไทย รวมใจช่วย ป๋อม บอยไทย ชัยยุทธ โตสง่า”
จากอาการเส้นเลือดในสมองแตก  ซึ่งคุณชัยยุทธ โตสง่า เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ก่อตั้ง วงดนตรี BANGKOK XYLOPHONE และ วงกำไลเจ้าของรางวัลศิลปินศิลปาธร
สาขาดนตรี ประจำปี ๒๕๕๓ จากสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยมีการถ่ายทอดกิจกรรมผ่านรายการไทยบันเทิง สถานี Thai PBS
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้สนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับบริจาคเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้คุณชัยยุทธ โตสง่า เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวต่อไป
งานนี้เป็นการคิดริเริ่มจาก อาจารย์อานันท์ นาคคง ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like