ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายการ วันที่
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สูจิบัตรเทศน์มหาชาติและจ้างไวนิล
..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ๓ เมษายน ๒๕๖๑
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อโปโลพิมพ์ลายดอก BSRU   ๓ เมษายน ๒๕๖๑
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ๑ รายการ เพื่อใช้ในการกิจกรรม
..
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ๒ เมษายน ๒๕๖๑
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลอะคริลิคและกรอบรูปวิทยาศาสตร์
..โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเรือด่วน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างพิมพ์วารสารทีทัศน์วัฒนธรรมฯ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าค่าเช่าเครื่องแต่งกาย
.  การแสดงชุดกระซิบรัก จำวนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าชุดการแสดงฯ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอุปกรณ์แสง สี เสียง
.  พร้อมผู้ควบคุมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐